Zorginkoop inspireert en innoveert

Haarlem, 14 juli 2008 - Door de liberalisering van de zorgsector neemt de ruimte voor innovatieve zorginkoop toe. BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die zorgverzekeraars in de huidige markt hebben om de zorginkoopfunctie vorm te geven. Verschillende (buitenlandse) ontwikkelingen hebben als inspiratiebron gediend voor het ontwerpen van nieuwe business modellen. Zorgconcepten gericht op specifieke doelgroepen, met als doel de kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit van zorg te verbeteren. Een voorbeeld van een nieuw business model in de Nederlandse zorg, naar analogie van de Amerikaanse disease managementprogramma's, is de Preventiv Clinic. Dit is een concept vanuit de eerste lijn waarbij huisartsen -ondersteund door verschillende paramedici- casemangement bieden aan verzekerden met de hoogste zorgkosten. In samenspraak met de zorgverzekeraar worden verzekerden, die op vrijwillige basis het zorgprogramma kunnen volgen, regionaal geselecteerd.

Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd
Zorgverzekeraars kunnen met (innovatieve) zorginkoop voor diverse doelgroepen het verschil maken op de markt van collectiviteiten. Evenals in de zorgverzekeringsmarkt werken zorgverzekeraars op het gebied van zorginkoop steeds meer doelgroepgericht. Ongeveer 20% van de verzekerden  blijkt verantwoordelijk te zijn voor 85% van de zorgkosten. Voor deze groep kunnen speciale zorgketens worden ontwikkeld. Het meer gaan denken in doelgroepen en ketenzorg verandert niet alleen de organisatie bij zorgaanbieders, maar ook die bij zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Voor de zorginkoopafdeling van de zorgverzekeraars verandert de klassieke inrichting naar verstrekking, naar die van doelgroep, zoals 'diabeteszorg' of 'artrosezorg'. Deze nieuwe afdelingen betrekken in toenemende mate patiëntenorganisaties bij de inkoop van de beste zorg. Naast gerichte zorginkoop voor chronische zieken en ouderen, is ook meer behoefte aan inkoop van arbocuratieve zorgketens voor werknemers. Met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen.

Verbetering van kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit zijn de doelstellingen van (innovatieve) zorginkoop
Doelstellingen van zorgverzekeraars met (innovatieve) zorginkoop zijn het verbeteren van de kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit van de zorg. Om dit te realiseren zijn transparantie en prestatiebeloning belangrijke randvoorwaarden. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat zorgaanbieders extra worden beloond voor klantvriendelijke zorg van hoge kwaliteit. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in Engeland en de Verenigde Staten, waar deze vorm van financiering aangeduid wordt als "pay for performance" (P4P). Door stimulering van ketenzorg, met een verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn, wordt niet alleen aan kwaliteit, maar ook aan kostenefficiency gewonnen. Het aangaan van zogenoemde 'shared-savingsmodellen', waarbij de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar wordt beloond wanneer specifieke zorgkosten naar beneden gaan en/of de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd, is een vorm van verdergaande samenwerking. Een samenwerkingsvorm die we vooral verwachten op het terrein van ziekenhuiszorg, farmaceutische zorg, huisartsenzorg en de curatieve GGZ. Deze verstrekkingen zijn namelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de totale zorgkosten van de Zorgverzekeringswet (in totaal 80%). Bovendien zijn zorgverzekeraars vanwege hun zorgplicht sterk afhankelijk van de zorgaanbieders van deze verstrekkingen. Zij bieden in feite strategische (zorg)producten, die vragen om een zorginkoopstrategie die primair gericht is op het nastreven van partnerships. BS Health Consultancy heeft vooral op deze gebieden nieuwe business modellen ontworpen. Door voorafgaand een analyse te maken van de huidige verstrekkingen, die onder de basisverzekering vallen. Naast het genoemde business model van Preventiv Clinic, worden in het onderzoek nog een vijftal nieuwe business modellen gepresenteerd:
- Het Care Cycle Centre biedt een geïntegreerde benadering van de 'care cycle' voor een doelgroep waarbij een specifieke chronische ziekte is geconstateerd.
- Inkoopfarma.com is een business model waarbij de zorgverzekeraar zelf rechtstreeks geneesmiddelen inkoopt bij de farmaceutische bedrijven. Op de website kunnen apothekers, huisartsen en verzekerden, met inloggegevens, direct hun bestelling bij de zorgverzekeraar plaatsen.  
- Het Shared Service Centre Diagnostiek is een zogenoemde 'diagnosestraat' voor een aantal ziekenhuizen in dezelfde regio, om zodoende efficiënter en effectiever te diagnosticeren.
- Het Business Health Centre is een gezondheidscentrum voor werknemers van verschillende werkgevers op een bedrijventerrein.
- Het Stay OK Centre biedt laagdrempelige psychologische ondersteuningen en een éénloket-voorziening voor eerstelijnspsychologische hulpverlening.

- EINDE PERSBERICHT -