Arbozorgverlening in nieuw perspectief

Onderzoek naar het veranderende profiel van de arbeidsmarkt en met welke nieuwe proposities arbozorgverleners meer focus kunnen leggen op het bieden van toegevoegde waarde aan specifieke klantgroepen.
Het rapport is hier te downloaden.