Farmaceutische industrie

Het preferentiebeleid van een aantal zorgverzekeraars heeft de marktverhoudingen in de farmacieketen ingrijpend veranderd. Maar niet alleen de invloed van zorgverzekeraars neemt op de geneesmiddelenmarkt toe. Ook de invloed van ziekenhuizen, die in toenemende mate samenwerken en inkoopcombinaties vormen, stijgt. Tevens wint de positie van de patiënten(verenigingen) aan gewicht in de meer concurrerende zorgmarkt. De veranderingen in de markt noodzaken partijen in de farmacieketen tot handelen en veranderen.

Farmaceutische ondernemingen staan voor twee grote uitdagingen:
- de productportfolio moet in balans blijven. Een groot deel van de geneesmiddelen loopt de komende jaren uit patent. Ook de ‘pijplijn' met nieuwe geneesmiddelen is minder gevuld;
- en moeten nieuwe relaties aangaan met stakeholders na de hervormingen van het Nederlandse zorgstelsel. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen en patiënten zijn niet meer alleen te overtuigen met informatie over werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit.

Vrijwel alle spelers in de farmacieketen zijn op zoek naar onderscheidend vermogen door meer toegevoegde waarde te bieden aan hun klant. Zij hebben een gezamenlijke doel namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de eindklant: de patiënt. Dit gezamenlijke doel kan worden gerealiseerd met nieuwe samenwerkingsmodellen, waarbij het gaat om gezamenlijkheid, elkaar toegevoegde waarde bieden en expliciet kunnen laten zien wat de partijen in de keten met de relatie kunnen winnen. De incentives komen in de toekomst meer te liggen op innovatie, profileren en bovenal het boeken van gezondheidswinst.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Onderzoek dynamiek op de zorgverzekeraarsmarkt en mogelijke samenwerkingsmodellen voor diverse farmaceutische organisaties
  • Opstellen van een business case voor een geneesmiddel van een farmaceutische organisatie
  • Verrichten van een scenarioanalyse van de geneesmiddelenmarkt voor de farmaceutische industrie in opdracht van een koepelorganisatie
  • Begeleiden workshops scenario-ontwikkeling integrale bekositing voor verschillende farmaceutische organisaties
  • Ondersteunen van een farmaceutische organisatie bij de herinrichting van de interne organisatie
  • Ondersteunen bij de strategievorming van een farmaceutische organisatie
  • Verzorgen van verschillende kennissessies voor farmaceutische organisaties over onder andere de zorgverzekeraarsmarkt, ziekenhuismarkt, eerstelijnszorg en GGZ-markt