Klantsegmentatie

Steeds meer organisaties in de zorg stellen de klant centraal om zich te wapenen tegen de toegenomen concurrentie. Vraagsturing, zorg op maat en nieuwe producten en diensten worden ingezet om nieuwe klanten te werven, klantloyaliteit te vergroten en de inkomsten per klant te verhogen. De vraag is echter vaak hoe dit in de praktijk kan worden gebracht en wie eigenlijk de (winstgevende) klanten zijn. 

Onze aanpak om een klantsegmentatie uit te voeren bestaat uit vier stappen. Allereerst wordt een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen wie eigenlijk de klanten zijn, in welke segmenten deze klanten kunnen worden ingedeeld, welke kenmerken deze segmenten hebben en hoe (strategisch) aantrekkelijk deze segmenten zijn voor de organisatie. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd om inzage te verkrijgen in de behoeften van de betreffende klantsegmenten en welke producten of diensten hen moeten worden geboden. Daarna volgt een analyse naar de meest effectieve communicatie- en distributiestrategie richting deze segmenten. Er wordt antwoord gegeven op de vragen hoe de segmenten moeten worden bereikt, via welke kanalen, welke boodschap moet worden overgebracht en welk type relatie moet worden aangegaan. Tot slot worden de verschillende analyses samengebracht in een klantstrategie(plan). 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Klantanalyse en segmentatie voor een zorgverzekeraar
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor behoud van een grote collectiviteit voor een zorgverzekeraar
  • Ondersteuning van een zorgverzekeraar bij het commerciële seizoen
  • Ondersteuning van een zorgverzekeraar bij het opstellen van een marketingcampagne voor de doelgroep werkgeverscollectiviteiten 
  • Identificatie groeisegmenten voor een algemeen ziekenhuis
  • Samenstellen en schrijven van marketingplan voor een particuliere thuiszorgorganisatie  
  • Opstellen van een marketingplan voor het werven van nieuwe leden voor een patiëntenvereniging
  • Ontwikkelen van een nieuwe propositie voor een thuiszorgorganisatie met de uitvaartsector
  • Ondersteunen van een stichting van eerste en tweedelijns zorgaanbieders bij het opstellen van een propositie van een behandelpad met één integraal tarief