Persberichten

Zorgverzekeringsmarkt blijft een prijzenmarkt
Vinkeveen, 9 juni 2016 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2016 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ruim 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,2% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is dit jaar na 7 jaar gedaald. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premiestelling hebben de meeste verzekerden verloren. Het aantal verzekerde dat kiest voor een relatief goedkope internet of budgetzorgverzekering is verder gestegen. Het aantal collectief verzekerden is afgenomen, veroorzaakt door een daling binnen het segment werkgeverscollectiviteiten. In tegenstelling tot de dalende trend van voorgaande jaren is het aantal verzekerden zonder vrijwillig eigen risico dit jaar stabiel gebleven en is het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering zelfs licht toegenomen. De reclamebestedingen van de zorgverzekeraars zijn dit jaar met 54 miljoen euro gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
Kleine zorgverzekeraar wint van grote zorgverzekeraar
Haarlem 24 maart 2015 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2015 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7,5% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Vooral de kleine zorgverzekeraars (minder dan 1 miljoen verzekerden) hebben dit jaar gewonnen. De reclamebestedingen van de zorgverzekeraars zijn dit jaar met 25% fors gestegen tot 72 miljoen euro. Echter, hoge reclame-uitgaven blijken niet garant te staan voor verzekerdenwinst. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premie hebben verzekerden verloren. Ook dit jaar is de populariteit van restitutie en internet-/ budgetpolissen verder toegenomen ten koste van de traditionele natura/combinatiepolissen. Dit resulteerde voor het eerst in een daling van het aantal collectief verzekerden, zowel bij werkgevers- als gelegenheidscollectiviteiten. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
Transparante informatie steeds crucialer in zorgsector
Haarlem 7 juli 2014 - Transparantie in de zorg staat eens te meer op de agenda door de komende wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders, farmaceuten, zorgverzekeraars, financiers en patiënten, iedere schakel in de zorgketen heeft belang bij meer transparantie. Databronnen zijn er genoeg, maar een integraal overzicht van al die vraag- en aanbodinformatie ontbreekt. Gericht vergelijken, bijvoorbeeld met andere zorginstellingen, is uitermate lastig en tijdrovend. Met Kompas in Zorg zijn deze problemen verleden tijd. Deze informatie- en analysetool van BS Health Consultancy levert iedere belanghebbende snel inzicht in de gewenste data. En brengt het vergelijken en analyseren van kwaliteits- en financiële data binnen ieders handbereik.
Lees verder...
 
Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid en prijs
Haarlem, 10 maart 2014 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2014 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijna 1,1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,5% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar wanneer de overgang van een volmachtbedrijf naar een andere zorgverzekeraar in seizoen 2012/2013 buiten beschouwing wordt gelaten. Veel verzekerden kozen dit jaar voor keuzevrijheid en prijs door over te stappen naar een goedkope (internet)polis zonder een selectief aanbod van zorgaanbieders of door te kiezen voor een restitutiepolis met een scherpe premie. De zogenoemde budgetpolissen, waarbij verzekerden tegen een relatief lage premie gebruik kunnen maken van een beperkt aanbod van geselecteerde zorgaanbieders, bleken minder geliefd. Bij deze budgetpolissen nam het totaal aantal verzekerden met slechts circa 30.000 toe tot 0,3 miljoen verzekerden. Daarentegen kende goedkope (internet) naturapolissen zonder selectief aanbod van zorgaanbieders een stijging van circa 180.000 tot 0,9 miljoen verzekerden. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
Mobiliteit zorgverzekeringsmarkt gestuurd door kostenbesparing
Haarlem, 7 maart 2013 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2013 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de mobiliteit toegenomen, mede veroorzaakt door de overgang van een volmachtbedrijf naar een andere zorgverzekeraar. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders, ofwel 7% van de verzekerden, koos voor een andere zorgverzekeraar. Veel verzekerden waren dit jaar gericht op kostenbesparing. Op de premie van de basisverzekering, door te kiezen voor een relatief goedkope (internet)polis, of door het gaan deelnemen aan een collectiviteit en te profiteren van de collectiviteitskorting. Ook het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij kozen voor een vrijwillig eigen risico is dit jaar gestegen tot 8%. Het aandeel verzekerden met een aanvullende zorgverzekering daalde tot 84%. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
Volgende Laatste