Persberichten

Toename mobiliteit zorgverzekeringsmarkt om prijs
Haarlem, 25 februari 2010 - In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt toegenomen tot 4%. Bijna 650.000 verzekerden stapten over naar een andere zorgverzekeraar. Ondersteund door diverse vergelijkingssites switchten consumenten vooral om de prijs naar goedkopere internetlabels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
GGZ uitgedaagd!
Haarlem, 12 oktober 2009 - GGZ-instellingen hebben de laatste jaren te maken met grote veranderingen. Ook in 2010 staan ze voor niet geringe uitdagingen. In 2010 zal een generieke tariefkorting van 3,5% worden ingevoerd, ondanks dat het gemiddelde rendement van de GGZ-instellingen in 2008 daalde tot slechts 0,3%. Evenals voorgaand jaar heeft BS Health Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de GGZ-markt en de bedrijfsprestaties van 57 GGZ-instellingen die zich richten op kortdurende curatieve GGZ.
Lees verder...
 
Vier toekomstscenario’s voor de ziekenhuismarkt
Haarlem, 28 juli 2009 - Als geen ander wordt de ziekenhuismarkt geconfronteerd met vele veranderingen in korte tijd. Invoering van de DBC-financieringssystematiek, een vast en vrij (uit te breiden) segment ziekenhuiszorg, tekort aan OK-personeel, risicodragerschap op het vastgoed etc. Niet langer kan worden gekoerst op de in het verleden verkregen zekerheden. De nieuwe marktsituatie vraagt om een andere strategie. Maar de vraag is hoe de komende ziekenhuismarkt eruit zal zien. Een vraag die niet zo te beantwoorden is. Ook niet, omdat Minister Klink onlangs een adempauze in het liberaliseringstraject van ziekenhuiszorg aankondigde. Scenarioplanning helpt om te anticiperen op een mogelijke toekomst. In de white paper "Van Ieder voor zich tot Concernvorming" heeft BS Health Consultancy beschreven hoe scenarioplanning ziekenhuizen kan ondersteunen bij het anticiperen op de toekomst en het bepalen van een toekomstvaste strategie. Vanuit de verrichte scenarioanalyse worden vier mogelijke toekomstscenario's van de ziekenhuismarkt beschreven.
Lees verder...
 
Farmacieketen in transitie
Haarlem, 19 maart 2009 - Veranderingen in de markt noodzaken partijen in de farmacieketen tot handelen en veranderen. Niet langer kan gestuurd worden op de zekerheden uit het verleden. Nieuwe marktverhoudingen vragen om een andere strategie. BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar de transitie van de farmacieketen. Vanuit deze analyse is een aanzet gegeven voor samenwerkingsmogelijkheden tussen de betrokken spelers in de farmacieketen.
Lees verder...
 
Weinig mobiliteit veel concurrentie zorgverzekeringsmarkt
Haarlem, 4 maart 2009 - Ondanks het aflopen van een groot aantal collectieve zorgcontracten eind 2008 heeft het commerciële seizoen 2008/2009 niet tot grote mobiliteit geleid. Ruim 3% van de verzekerden heeft in 2009 gekozen voor een andere zorgverzekeraar. Hier tegenover stonden een scherpe premie, korting en bedrijfszorgconcepten van zorgverzekeraars. De concurrentie tussen zorgverzekeraars is gebleven.
Lees verder...
 
Eerste Vorige Volgende Laatste