Persberichten

Toenemende marktdynamiek zet GGZ-instellingen op scherp

Haarlem, 21 oktober  2008 - De dynamiek op de markt van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is toegenomen. De veranderende rol van de zorgverzekeraar, de invoering van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-financiering en het grotere financieel risico van GGZ-instellingen,  leiden tot deze dynamiek. Versterking van de marktpositie en rendementsverbetering zijn nodig om met deze veranderingen om te kunnen gaan. Dit op het moment, dat het gemiddelde rendement van de GGZ-instellingen is gedaald van 1,5 procent 2006 naar 1,1 procent in 2007. Veroorzaakt door een sterkere stijging van de bedrijfskosten (7,8 procent) dan van de bedrijfsopbrengsten (7,4 procent). Zo blijkt uit een door BS Health Consultancy verrichte analyse van de bedrijfsprestaties van 63 GGZ-instellingen, die zich richten op het aanbieden van GGZ-dienstverlening, vallend onder de Zorgverzekeringswet.

Lees verder...
 
Verwachte mobiliteit zorgverzekeringsmarkt 5 procent

Haarlem, 26 september 2008 - Ondanks  dat ruim 80% van de grote collectieve contracten per 1 januari 2009 afloopt, zijn slechts weinig collectiviteiten voornemens van zorgverzekeraar te wisselen. De verwachting is, dat slechts 5% van de verzekerden komend jaar zullen gaan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Na de invoering van de basisverzekering, begin 2006, stapten nog bijna een kwart van de verzekerden over. De verwachte mobiliteit in 2009 zal rond die van het jaar 2007 liggen (4,5%) en blijft marginaal.

Lees verder...
 
Zorginkoop inspireert en innoveert

Haarlem, 14 juli 2008 - Door de liberalisering van de zorgsector neemt de ruimte voor innovatieve zorginkoop toe. BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden die zorgverzekeraars in de huidige markt hebben om de zorginkoopfunctie vorm te geven. Verschillende (buitenlandse) ontwikkelingen hebben als inspiratiebron gediend voor het ontwerpen van nieuwe business modellen. Zorgconcepten gericht op specifieke doelgroepen, met als doel de kwaliteit, klantgerichtheid en kosteneffectiviteit van zorg te verbeteren. Een voorbeeld van een nieuw business model in de Nederlandse zorg, naar analogie van de Amerikaanse disease managementprogramma's, is de Preventiv Clinic. Dit is een concept vanuit de eerste lijn waarbij huisartsen -ondersteund door verschillende paramedici- casemangement bieden aan verzekerden met de hoogste zorgkosten. In samenspraak met de zorgverzekeraar worden verzekerden, die op vrijwillige basis het zorgprogramma kunnen volgen, regionaal geselecteerd.

Lees verder...
 
Zorgverzekeringsmarkt stabiliseert en collectiviseert

Haarlem, 6 maart 2008 - De zorgverzekeringsmarkt die bij de introductie van de basisverzekering nog zo grillig was, stabiliseert. De premieslag is voorbij, het herstel van rendement staat voorop en verzekerden zijn vrijwel niet meer geïnteresseerd in een nieuwe verzekeraar. Stapte in 2006 bijna een kwart van de verzekerden over, in 2007 was de mobiliteit sterk gedaald en switchte slechts 4,5% van de verzekerden. Dit jaar zakt hun aantal verder naar 3,5%. De grootste verschuivingen hebben vooral plaatsgevonden tussen intermediaire zorgverzekeraars.

Lees verder...
 
Eerste Vorige