Scenarioplanning

Alle veranderingen in het nieuwe zorgstelsel noodzaken zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceuten tot handelen en veranderen. Niet langer kan worden gekoerst op de in het verleden verkregen zekerheden. De nieuwe spelregels maken een andere strategie noodzakelijk maar de vraag is hoe de komende jaren de spelsituatie eruit zal zien.

Aan de hand van scenario analyse wordt inzicht verkregen in mogelijke toekomsten. Scenarioplanning voorspelt niet de toekomst, maar helpt wel om te anticiperen op een mogelijke toekomst. Scenario's helpen om toekomstige kansen en risico's in kaart te brengen en om inzicht te verkrijgen in strategische opties en de consequenties daarvan. Met hulp van scenario's kan de overstap worden gemaakt van denken in kleine stapjes naar het ontwikkelen van een strategische visie.

Scenarioplanning bestaat uit 8 stappen. Door uit de verschillende markttrends en ontwikkelingen de twee kernonzekerheden en daarmee de assen van de scenario-matrix te identificeren kunnen vier mogelijke toekomstbeelden worden geschetst die grote impact hebben op de organisatie. Nadat een inschatting is gemaakt richting welk(e) scenario('s) de markt zich aan het ontwikkelen is, kunnen verschillende strategische opties voor de organisatie worden getoetst. Zodoende wordt inzicht verkregen in de vraag naar de strategie die het meest geschikt is in de toekomstige markt van de organisatie.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Begeleiden scenarioplanning zorgverzekeraarsmarkt voor verschillende Raad van Bestuursleden van zorgverzekeraars 
  • Begeleiden workshop scenarioanalyse van de zorgverzekeringsmarkt voor een Nederlandse toezichthouder
  • Begeleiden scenario-ontwikkeling voor een academisch ziekenhuis
  • Uitvoeren van een externe analyse en begeleiden scenario-ontwikkeling voor een GGZ-instelling
  • Scenarioplanning voor de vereniging voor leidinggevenden over een fysiotherapeutisch of paramedische dienst in een instelling voor intramurale gezondheidszorg
  • Uitvoeren scenarioanalyse van de geneesmiddelenmarkt voor de farmaceutische industrie in opdracht van een koepelorganisatie
  • Begeleiden workshops scenario-ontwikkeling integrale bekostiging voor verschillende farmaceutische organisaties