Werkwijze BS Health Consultancy

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorgmarkt. Wij leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceuten en (rijks)overheid. Daarbij combineren we onze diepe marktkennis met gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Wat BS Health Consultancy onderscheidt, is onze kracht om in korte tijd veel informatie te verzamelen en deze vervolgens te structureren, analyseren en visualiseren, resulterend in een concreet advies. Deze rationele analyse gaat gepaard met gezamenlijke beeldvorming en het creëren van commitment.

De werkwijze van BS Health Consultancy is gebaseerd op een netwerkmodel. BS Health Consultancy beschikt over een netwerk van professionals met verschillende expertises, die afhankelijk van de aard van de opdracht en behoeften van de opdrachtgever ingezet kunnen worden. Hierdoor zijn wij in staat daar waar nodig op te schalen en complexe multidisciplinaire vraagstukken aan te pakken en adviezen te implementeren.