Zorgaanbieders

Niet alleen op de markt van zorgverzekeraars vindt verdere concentratie plaats, ook zorgaanbieders werken in toenemende mate samen en fuseren tot grote concerns. Doel van deze concentratie aan de aanbiederszijde is naast het realiseren van schaalvoordelen ook het creëren van een sterke onderhandelingspositie (counter vailing power) naar de zorgverzekeraars. Door het vervallen van de contracteerplicht voor zorgverzekeraars is de positie van de zorgaanbieder kwetsbaarder geworden.

De zorgaanbieder is niet meer automatisch verzekerd van klantenstromen, omdat de zorgverzekeraar deze aan de hand van selectief contracteerbeleid kan beïnvloeden. Randvoorwaarde hierbij is dat er meer transparantie moet komen in de kwaliteit van het zorgaanbod. Specialisatie is belangrijk om onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van de andere zorgaanbieders. De sterke stijging van het aantal Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) illustreert bijvoorbeeld de behoefte aan en ontwikkeling van focus in de ziekenhuiszorg. Onder druk van de zorgverzekeraars zal deze specialisatie/differentiatie naar verwachting doorzetten. 

Op dit moment is de relatie van de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder vooral te omschrijven als (voorkeurs)leverancier. Naar verwachting zal de samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer gaan groeien naar toeleverings- en ontwikkelingspartners met HMO-achtige (Health Maintenance Organizations) constructies. De samenwerking is meer gericht op de lange termijn en wordt er met een gezamenlijk doel gewerkt. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

 • Ontwerpen van een inkoopafdeling voor een Academisch ziekenhuis
 • Begeleiden scenario-ontwikkeling voor een Academisch ziekenhuis
 • Onderzoek naar de marktpositie van regionaal zittend vervoer
 • Opstellen van business case sportgezondheidscentrum
 • Strategisch positioneringsvraagstuk Nederlands Astmacentrum Davos
 • Ondersteunen van een revalidatie- en astmacentrum bij het opstellen van een strategisch beleidsplan 
 • Ontwikkelen van een market entry strategie voor een Duitse privékliniek
 • Doorlichten en herstructureren van de OK-afdeling van een groot stadsziekenhuis
 • Strategieontwikkeling voor een middelgroot algemeen ziekenhuis
 • Strategieontwikkeling voor een categoraal ziekenhuis
 • Onderzoek naar de medisch inhoudelijke meerwaarde van een samenwerking tussen twee ziekenhuizen
 • Haalbaarheidsonderzoek opzet Diagnostic Treatment Centres in Nederland
 • Strategische beleidsvorming diverse verzorgingshuizen
 • Fusiebegeleiding verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen
 • Marktanalyse private mogelijkheden voor een ggz-instelling
 • Uitvoeren van een externe analyse en begeleiden scenario-ontwikkeling voor een ggz-instelling
 • Ondersteunen bij strategieontwikkeling voor een ggz-instelling
 • Onderzoek naar de kosten van de invoering van ROM en transparantie in de ggz voor de brancheorganisatie van ggz-instellingen
 • Verrichten van benchmarkonderzoeken naar de bedrijfsprestaties van ggz-instellingen
 • Advies en ontwerp van een klantgerichte inrichting van administratieve diensten bij zorgconcerns in de ouderenzorg
 • Opstellen van organisatieontwerp van een grote thuiszorgorganisatie
 • Ontwerpen van de topstructuur van een gehandicapteninstelling
 • Onderzoek naar de positionering van ergotherapie voor een gehandicapteninstelling
 • Organisatiediagnose en opstellen van verbetermogelijkheden ten aanzien van de werkplaats en zorgwinkel voor een gehandicapteninstelling
 • Strategisch positioneringsvraagstuk franchiseconcept voor een gehandicaptenorganisatie
 • Procesbegeleiding van een gehandicaptenorganisatie bij het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • Business case gestuurde analyse van de jaarplannen van de verschillende afdelingen van een jeugdzorginstelling
 • Samenstellen en schrijven van marketingplan voor particuliere thuiszorgorganisatie
 • Ontwikkelen van een nieuwe propositie voor een thuiszorgorganisatie met de uitvaartsector
 • Ondersteunen van een stichting van eerste en tweedelijns zorgaanbieders bij het opstellen van een propositie van een behandelpad met één integraal tarief
 • Opstellen van een business plan voor een gezondheidscentrum
 • Opstellen van een business plan voor paramedische dienstverleners bij het verzelfstandigen van hun dienstverlening