Transparante informatie steeds crucialer in zorgsector

Haarlem 7 juli 2014 - Transparantie in de zorg staat eens te meer op de agenda door de komende wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders, farmaceuten, zorgverzekeraars, financiers en patiënten, iedere schakel in de zorgketen heeft belang bij meer transparantie. Databronnen zijn er genoeg, maar een integraal overzicht van al die vraag- en aanbodinformatie ontbreekt. Gericht vergelijken, bijvoorbeeld met andere zorginstellingen, is uitermate lastig en tijdrovend. Met Kompas in Zorg zijn deze problemen verleden tijd. Deze informatie- en analysetool van BS Health Consultancy levert iedere belanghebbende snel inzicht in de gewenste data. En brengt het vergelijken en analyseren van kwaliteits- en financiële data binnen ieders handbereik.

De belangrijke wetswijziging van artikel 13 houdt in dat zorgverzekeraars straks niet langer de verplichting hebben om ongecontracteerde zorg (onder naturapolissen) te vergoeden. Met uitzondering van een deel van de eerstelijnszorg. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met deze plannen van VWS-minister Schippers. Het is alleen nog wachten op groen licht van de Eerste Kamer. Wat zijn de concrete gevolgen van deze wetswijziging? Zorgverzekeraars kunnen selectiever inkopen, maar moeten transparanter zijn waar het gaat om bijvoorbeeld hun inkoopbeleid en polisvoorwaarden; zorgaanbieders moeten meer openheid bieden over de kwaliteit en de kosten van de zorg die zij leveren; patiënten willen weten welke ziekenhuis de beste zorg biedt en - als hun zorgverzekeraar het ziekenhuis van hun voorkeur niet heeft gecontracteerd - tegen welke prijs.

Volop benchmarken met Kompas in Zorg
Deze wetswijziging en de gevolgen daarvan passen in de trend dat transparantie voor partijen in de zorg steeds meer een vereiste is om marktposities te behouden of te verbeteren, efficiënter te werken en de zorgkwaliteit te verbeteren. Maar geen transparantie zonder data. Het wemelt inmiddels van de databronnen binnen de zorg. Veelgehoorde klacht: de samenhang in al die data ontbreekt, of is ver te zoeken. Kompas in Zorg biedt uitkomst. Binnen deze interactieve, webbased informatie- en analysetool vindt de gebruiker een grote hoeveelheid meest actuele vraag- en aanbodgegevens, vanuit vele databronnen. Helder, eenduidig en overzichtelijk gepresenteerd.

Oordeel gebruikers Kompas in Zorg
Einte Elsinga, senior manager Health Insurance & Policy bij het farmaceutisch bedrijf MSD: ‘Het gaat in de zorg steeds meer om feiten en analyse; Kompas in Zorg is daarbij een zeer nuttige bron waar we bij MSD graag gebruik van maken.’ Monique Oude Elberink, field product manager oncologie bij farmaceut Celgene, sluit zich hierbij aan: ‘Kompas in Zorg biedt snel en overzichtelijk de belangrijkste zorginformatie en is bovendien altijd en overal online beschikbaar.’ De gebruiker heeft inzicht in de zorginhoudelijke, patiëntvriendelijke en bedrijfseconomische prestaties van zorgaanbieders en kan specifiek inzoomen op bepaalde (chronische) aandoeningen, geografische gebieden en verschillende tijdvakken. De mogelijkheden van benchmarking worden volop benut: op organisatieniveau geeft Kompas in Zorg eventuele verbeterpunten ten opzichte van de peer group inzichtelijk weer. ‘Een betrouwbare en toegankelijke tool voor openbare data van zorg, een aanwinst voor ons ziekenhuis,’ zegt Daniëlle de Wit, marktanalist en marketeer Groene Hart Ziekenhuis.

Wat biedt Kompas in Zorg concreet?
We doen een greep: profielen van zorgaanbieders (met bijvoorbeeld hun specialisaties, DMU’s en samenwerkingsverbanden), hun bedrijfsmatige performance, cijfers over de kwaliteit van de geleverde zorg, de patiënttevredenheid, wachttijden en de (passanten)prijzen. Daarnaast uitgebreide informatie over de huidige gezondheid van patiënten (bijvoorbeeld lichamelijke activiteit, levensverwachting), hun zorggebruik en toekomstverwachtingen. Ook biedt Kompas in Zorg uiteenlopende data met betrekking tot zorgverzekeraars (marktaandeel, premies en dekkingen van zorgverzekeringen, risicoverevening, beleid op zorginkoopmarkt), et cetera.

Kompas in Zorg biedt twee hoofdproducten: een abonnement met standaard updates, en/of aanvullende c.q. separate maatwerkrapportages, bijvoorbeeld op het gebied van specifieke ziektes en aandoeningen, of de prestaties van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Met Kompas in Zorg blijven gebruikers altijd up-to-date en goed op koers.

Meer weten over de webtool Kompas in Zorg? Surf naar www.kompasinzorg.nl en bekijk de video. Of neem contact op met Paul van den Broek of Renate Streng voor een (vrijblijvende) demonstratie van de specifieke mogelijkheden die Kompas in Zorg uw organisatie kan bieden.

Kompas in Zorg BV
Herenweg 111a
3645 DJ Vinkeveen
info@kompasinzorg.nl
023 - 542 87 44