Contact


Telefoon: +31(0) 6 - 53 65 7102
Email: paulvandenbroek@bshealth.nl

Paul van den Broek is mede oprichter van BS Health Consultancy. Hij heeft Beleid Management Gezondheidszorg gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens heef hij de Basisopleiding SIOO tot organisatieadviseur en diverse SIOO-modules op het terrein van verandermanagement, project- en programmamanagement gevolgd. In 2004 heeft hij een MBA-opleiding specifiek gericht op strategisch management afgerond. De zorgsector vormt de rode draad in zijn bestaan als organisatieadviseur.

In 1993 is Paul als organisatieadviseur gestart bij VB Advies. Vanaf 1999 tot 2006 is hij in dienst geweest van Deloitte Consulting, en al haar rechtsvoorgangers. Binnen Deloitte heeft hij zich specifiek bezig gehouden met de gezondheidszorgmarkt vanuit strategisch perspectief. Van 2006 tot begin 2008 was Paul verantwoordelijk voor het Segment Zorgverzekeringen binnen Atos KPMG Consulting.

Paul heeft 30 jaar advieservaring met betrekking op strategische- en beleidsvraagstukken, voor individuele zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische industrie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Internationaal is Paul betrokken geweest bij het opstellen van een plan van aanpak voor Public Health Centres in Litouwen en het verzorgen van workshops over Europese zorgstelsels voor het Turkse Ministery of Health.

Zijn vaardigheden en rollen beslaan het analyseren en adviseren van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische industrie en (lokale) overheden aangaande markt(be)werking, positionering en samenwerkingsvraagstukken. Regelmatig brengt Paul publicaties uit over zijn visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorgsector en de betekenis hiervan voor marktpartijen. Dankzij zijn uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en het Nederlands zorgstelsel is hij een uitstekende sparringpartner voor opdrachtgevers uit de zorgmarkt en weet hij een goede balans tussen inhoud en proces te hanteren.