Factsheet Kwaliteitsindicatoren per aandoening medisch specialistische zorg 2023

14 jun 2024


Jaarlijks worden zorgaanbieders van medisch specialistische zorg gevraagd verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening die vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Zo ook de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen. Voor het verkrijgen van inzicht in het wel of niet behalen van verscheidene SONCOS-volumenormen in 2023, om goede oncologische zorg te bieden, hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld. Bij de 20 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 11% van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2023.

Lees meer →

Factsheet Risicoverevening 2024

19 apr 2024


Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel om hiermee risicoselectie tegen te gaan. Alle zorgverzekeraars krijgen uit het…

Lees meer →