Door de toegenomen concurrentie in de zorgmarkt bestaat er steeds meer behoefte om de organisatieprestaties te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen is vooraf veelal behoefte aan inzicht in de (kwalitatieve en kwantitatieve) prestaties van de eigen organisatie vergeleken met de prestaties van de markt. Voor een dergelijke vergelijking is een benchmark onderzoek het aangewezen middel.

Benchmarking is een methodiek om de verschillen van de kritische prestatie-indicatoren van de organisatie ten opzichte van de markt te meten en vast te stellen. En vervolgens een strategie voor verbeteringen te ontwikkelen. Onze aanpak van benchmarking bestaat uit vijf stappen. Allereerst worden de kritische prestatie-indicatoren bepaald die worden vergeleken. Vervolgens wordt een plan vastgesteld op welke wijze deze vergelijking verantwoord kan worden uitgevoerd. In de tweede stap vindt de uitvoering van dit plan plaats en worden de prestatie-indicatoren van de organisatie en de markt verzameld. Vervolgens worden de verschillen in de prestatie-indicatoren geanalyseerd, zo mogelijk verklaard, en worden verbetermogelijkheden geïdentificeerd. Tenslotte kan een plan c.q. business case worden ontwikkeld voor de gewenste verandering(en).

“Benchmarking is not espionage as many believe, but a way to motivate internal change by learning from others”
– American Marketing Association-

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Verrichten van een benchmark ‘effectieve bedrijfsvoering’ voor zorgverzekeraars
  • Uitvoeren van een concurrentie-analyse voor een categoriaal ziekenhuis
  • Onderzoek naar de marktpositie van regionale organisatie van zittend vervoer
  • Verrichten van een benchmarkonderzoek op het gebied van arbocuratieve zorg
  • Benchmarking en aandragen van verbeterpunten voor welzijnsinstellingen
  • Verrichten van benchmarkonderzoeken naar de bedrijfsprestaties van GGZ-instellingen
  • Benchmarken van de polisvoorwaarden van zorgverzekeraars en het ontwikkelen van een webtool voor leden van een patiëntenvereniging