De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden over een specifiek onderwerp te informeren en te laten inspireren kan een organisatie ervoor kiezen om een kennisbijeenkomst te organiseren. BS Health Consultancy kan uw organisatie ondersteunen, faciliteren bij de invulling van een dergelijke kennissessie.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Verzorgen van kennissessies voor farmaceutische organisaties over onder andere de zorgverzekeraarsmarkt, ziekenhuismarkt, eerstelijnszorg en GGZ-markt 
  • Verzorgen van diverse kennisbijeenkomsten in het land voor medisch specialisten in opdracht van een farmaceutische organisatie
  • Kennissessie over de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt voor een Nederlandse toezichthouder
  • Inleiding op een invitational conference voor arbodienstverleners en interventiebedrijven
  • Kennissessie over de ontwikkelingen ten aanzien van arbocuratieve zorg voor een grote verzekeringsmakelaar
  • Inleiding op een congres voor fysiotherapeuten over de balans tussen zorgverlener en zorgondernemer
  • Kennissessie over de rol van zorgverzekeraars voor een vereniging van vrijgevestigde psychiaters
  • Kennissessie over de transitie in de farmacieketen tijdens een congres voor apotheekhoudende huisartsen
  • Kennissessie over de ontwikkelingen op de GGZ-markt voor de afdeling gezondheidszorg van een Nederlandse bank
  • Kennissessie over de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt voor financials in de zorg