Passende zorg is het adagium om de stijgende zorgkosten te beheersen. Dit betekent ook dat aan de instroom van innovaties scherpere eisen worden gesteld. Alvorens bij de patiënt te komen zullen na het verkrijgen van de handelsvergunning nog vele ‘hindernissen’ genomen moeten worden: van pakkettoelating, bekostiging tot aan de aanschaf en inzet van de innovatie in de zorgpraktijk. De route van innovatie naar patiënt kent inmiddels een wirwar aan regels en jargon: Horizonscanning, GVS 1A of 1B, bijlage 2, add-on, DBC, Sluis, beheerste instroom, Rapid review, doelmatigheidskorting, afslagen, referentietarieven, nacalculatie, periodieke herbeoordelingen, Drugs Access Protocol (DAP), voorwaardelijke toelating, financiële arrangementen, BUFA, CieBAG, Cleanteam, gepast gebruik, start- en stopcriteria, Stichting Treatmeds, LODG, inkoopgroepen etc. Tussen al deze details en regelgeving laat BS Health Consultancy u het bos weer zien, waartoe u beter – na het verkrijgen van de handelsvergunning – in staat bent een goede market entry strategy voor de Nederlandse markt te ontwikkelen.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Voor branchevereniging in kaart brengen van het toelatingslandschap innovatieve geneesmiddelen: hoepels & knelpunten
  • Kwantificering van de doorlooptijden toelating geneesmiddelen in Nederland
  • Opstellen value propositie voor opname hulpmiddel (device) in aanvullende zorgverzekering
  • Inzicht geven in preferentiebeleid zorgverzekeraars en adviseren hoe hier op te reageren
  • Advisering in positionering ten opzichte van zorgverzekeraars n.a.v. afloop Financieel Arrangement en patentverloop
  • Inzicht geven in de markt van thuistoediening medicatie ten behoeve van de introductie van een nieuw geneesmiddel
  • Inzicht geven in de biosimilarsmarkt ten behoeve van introductie nieuw geneesmiddel