Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie kunnen een aanleiding zijn om investeringen te doen in vaste activa, IT-systemen, nieuwe producten of markten. Om tot een weloverwogen besluit te komen zijn kennis van de markt, de organisatie en de kritische succesfactoren van belang. Aan de hand van een business case worden alle risico’s en opbrengsten van de te nemen beslissingen op een volledige en gestructureerde wijze in kaart gebracht.

De methodiek bestaat uit vier stappen om te komen tot een volwaardige business case op basis waarvan de beste keuze kan worden gemaakt. Nadat in de eerste stap met de opdrachtgever de randvoorwaarden en toetsingscriteria zijn vastgesteld worden vervolgens de te analyseren opties van de te nemen beslissing bepaald. In de derde stap worden de (financiĆ«le) analyses uitgevoerd waarna een overzichtelijk rapportage wordt opgesteld, die inzicht geeft in de kansen en mogelijkheden in relatie tot de benodigde kosten en bijbehorende risico’s.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Opstellen business case  voor een sportgezondheidscentrum
  • Business case voor het outsourcen van de back-office voor een zorgverzekeraar
  • Opstellen business case shared service centre ten behoeve van grote verzekeraar
  • Opstellen van een business case voor een geneesmiddel van een farmaceutische organisatie 
  • Business case gestuurd onderzoek naar de synergievoordelen op het gebied van zorg en sociale zekerheid in opdracht van een koepelorganisatie voor verzekeraars
  • Opstellen van een business case voor het verzelfstandigen van de paramedische dienstverlening voor een gehandicaptenorganisatie
  • Onderzoek naar de kosten van de invoering van ROM en transparantie in de ggz voor de brancheorganisatie van ggz-instellingen
  • Business case gestuurde analyse van de jaarplannen van de verschillende afdelingen van een jeugdzorginstelling