Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de organisatie kunnen knelpunten zichtbaar worden gemaakt. Waarna een plan kan worden opgesteld met concrete verbetervoorstellen ten aanzien van het optimaliseren en (her)positioneren van bedrijfsprocessen en het (her)ontwerpen en inrichten van organisatiestructuren.

De aanpak van organisatiediagnose en verbetering bestaat uit vier stappen. Allereerst worden de ambities en doelstellingen van de organisatie gedefinieerd. Ook worden de randvoorwaarden vastgesteld aan de hand van interviews met stakeholders en analyse van (interne) documentatie. Vervolgens wordt bij de tweede stap een brede en diepe probleemanalyse van de situatie gemaakt. Deze analyse wordt op verschillende gebieden uitgevoerd zoals, proces, personeel, productie en financiën. Vervolgens wordt een plan opgesteld met concrete verbetervoorstellen aan de hand van de analyse van de knelpunten en benchmarking met andere organisaties. Deze verbetervoorstellen kunnen betrekking hebben op hoe de bedrijfsprocessen beter kunnen worden gepositioneerd of hoe de organisatiestructuur optimaler kan worden ingericht. Tot slot worden de verbetervoorstellen geïmplementeerd in fase 4.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Doorlichten en herstructureren van de OK-afdeling van een groot stadsziekenhuis
  • Ontwerpen van de inkoopafdeling van een Academisch Ziekenhuis 
  • Opstellen van het organisatieontwerp voor een grote thuiszorgorganisatie
  • Ontwerpen van de topstructuur van een gehandicapteninstelling
  • Ontwerpen van het organisatiemodel van een regionale zorgverzekeraar
  • Ontwerpen en adviseren over een nieuwe inrichting van schadeverwerking bij een zorgverzekeraar
  • Ondersteunen van een farmaceutische organisatie bij de herinrichting van de interne organisatie