Adviesbureau in de gezondheidszorg voor strategische en beleidsvraagstukken

Onze diensten Contact

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg.


Wij leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceuten en (rijks)overheid. Daarbij combineren we onze diepe marktkennis met gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

bulp

Factsheet Bedrijfsmatige performance zorgverzekeraars 2023

17 mei 2024


Bij bijna alle zorgverzekeraars was in 2023 sprake van een positief resultaat en is het eigen vermogen gestegen. Dit komt vooral door positieve opbrengsten uit beleggingen. De niet-technische resultaten bedroegen in 2023 gemiddeld 32 euro per verzekerde. Ook het technisch resultaat is bij de meeste zorgverzekeraars verbeterd ten opzichte van 2022 en positief, met gemiddeld 38 euro per verzekerde in 2023. Met name veroorzaakt door overige opbrengsten en vergoedingen. De premies en bedragen en de zorgkosten zijn in 2023 met circa 7% gestegen ten opzichte van 2022. Voor het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsmatige performance van de zorgverzekeraars over…

Lees meer →

Factsheet Risicoverevening 2024

19 apr 2024


Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel om hiermee risicoselectie tegen te gaan. Alle zorgverzekeraars krijgen uit het…

Lees meer →

Paul van den Broek


Paul heeft 30 jaar advieservaring in de gezondheidszorgsector. Zijn professionele ervaring heeft betrekking op strategische- en beleidsvraagstukken, voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, koepelorganisaties en (rijks)overheid. Zijn vaardigheden beslaan het analyseren en adviseren van deze marktpartijen aangaande markt(be)werking, positionering en samenwerkingsvraagstukken.

Lees CV

Renate Streng


Renate heeft ruim 15 jaar advieservaring in de gezondheidszorgmarkt. Haar ervaring heeft betrekking op strategische- en beleidsvraagstukken voor onder andere individuele zorgaanbieders, farmaceutische organisaties, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar vaardigheden beslaan het uitvoeren van marktanalyses, strategisch business planning en financiƫle analyses.

Lees CV

Strategie en innovatie


Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een heldere visie een noodzakelijk…

Scenarioplanning


Aan de hand van scenario analyse wordt inzicht verkregen in mogelijke toekomsten. Scenarioplanning voorspelt niet…

Partnerselectie en fusiebegeleiding


Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een verdergaande samenwerking met een…

Benchmarking


Door de toegenomen concurrentie in de zorgmarkt bestaat er steeds meer behoefte om de organisatieprestaties…

Business case ontwikkeling


Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie kunnen een aanleiding zijn om investeringen…

Organisatiediagnose en verbetering


Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de organisatie kunnen knelpunten zichtbaar…

Kennisbijeenkomsten


De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden…

Markttoelating en patient access


Passende zorg is het adagium om de stijgende zorgkosten te beheersen. Dit betekent ook dat…