Adviesbureau in de gezondheidszorg voor strategische en beleidsvraagstukken

Onze diensten Contact

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg.


Wij leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceuten en (rijks)overheid. Daarbij combineren we onze diepe marktkennis met gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

bulp

Factsheet Kwaliteitsindicatoren per aandoening medisch specialistische zorg 2023

14 jun 2024


Jaarlijks worden zorgaanbieders van medisch specialistische zorg gevraagd verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening die vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Zo ook de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen. Voor het verkrijgen van inzicht in het wel of niet behalen van verscheidene SONCOS-volumenormen in 2023, om goede oncologische zorg te bieden, hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld. Bij de 20 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 11% van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2023.

Lees meer →

Paul van den Broek


Paul heeft 30 jaar advieservaring in de gezondheidszorgsector. Zijn professionele ervaring heeft betrekking op strategische- en beleidsvraagstukken, voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, koepelorganisaties en (rijks)overheid. Zijn vaardigheden beslaan het analyseren en adviseren van deze marktpartijen aangaande markt(be)werking, positionering en samenwerkingsvraagstukken.

Lees CV

Renate Streng


Renate heeft ruim 15 jaar advieservaring in de gezondheidszorgmarkt. Haar ervaring heeft betrekking op strategische- en beleidsvraagstukken voor onder andere individuele zorgaanbieders, farmaceutische organisaties, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Haar vaardigheden beslaan het uitvoeren van marktanalyses, strategisch business planning en financiƫle analyses.

Lees CV

Strategie en innovatie


Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een heldere visie een noodzakelijk…

Scenarioplanning


Aan de hand van scenario analyse wordt inzicht verkregen in mogelijke toekomsten. Scenarioplanning voorspelt niet…

Partnerselectie en fusiebegeleiding


Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een verdergaande samenwerking met een…

Benchmarking


Door de toegenomen concurrentie in de zorgmarkt bestaat er steeds meer behoefte om de organisatieprestaties…

Business case ontwikkeling


Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie kunnen een aanleiding zijn om investeringen…

Organisatiediagnose en verbetering


Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de organisatie kunnen knelpunten zichtbaar…

Kennisbijeenkomsten


De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden…

Markttoelating en patient access


Passende zorg is het adagium om de stijgende zorgkosten te beheersen. Dit betekent ook dat…