Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een verdergaande samenwerking met een andere organisatie aan te gaan dat over de vereiste activiteiten en/of competenties beschikt. Deze samenwerking kan uit verschillende gradaties bestaan zoals bijvoorbeeld een strategische alliantie, een joint venture of een uiteindelijk samengaan. Daarvoor moet eerst wel de meest geschikte samenwerkingspartner worden geselecteerd. Hiertoe dienen potentiële samenwerkingspartners te worden geselecteerd op basis van een brede set van criteria (activiteiten, competenties, marktpositie, financiële positie, ambitie en strategie etc.) BS Health Consultancy kan hierbij de vereiste ondersteuning bieden omdat wij ruime ervaring hebben met strategische markt- en concurrentie-analyses en over diepe kennis van verschillende zorgsectoren beschikken.

Naast het zoeken van een geschikte samenwerkingspartner ondersteunt BS Health Consultancy ook bij de daadwerkelijke totstandkoming van de samenwerking of fusie. Uit de praktijk blijkt dat veel fusies tekort schieten; bij circa 70% van de gevallen worden de synergievoordelen niet gerealiseerd. Noodzakelijk voor het laten slagen van de samenwerking of fusie is een gestructureerde aanpak om doelstellingen te definiëren en te realiseren. Belangrijk is om vooraf te bepalen welke functies c.q. activiteiten uit de waardeketen van de organisaties moeten worden geïntegreerd. Functies/activiteiten moeten alleen worden geïntegreerd wanneer dit significante voordelen biedt en daadwerkelijk waarde creëert. Daarnaast moet “de winkel open blijven” en dienen de organisaties goed te blijven presteren en concurreren op de kernactiviteiten. Post fusie integratie-vraagstukken vragen vooral organisatie, structuur en een transparant proces zodat op “Dag 1” (i.c. wanneer de fusie een feit is) al zaken zijn voorbereid en geregeld.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Opstellen van een business case ‘Nut & Noodzaak’  ten aanzien van een fusie van 3 zorgverzekeraars
  • Fusiebegeleiding verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen
  • Ondersteuning en advisering van stuurgroep bij fusie tussen zorgverzekeraars
  • Onderzoek naar de medisch inhoudelijke meerwaarde van een samenwerking tussen twee ziekenhuizen
  • Procesbegeleiding van een gehandicaptenorganisatie bij het aangaan van samenwerkingsverbanden
  • Onderzoek dynamiek op de zorgverzekeraarsmarkt en mogelijke samenwerkingsmodellen voor diverse farmaceutische organisasties 
  • Verrichten van een strategic due diligence voor een investeerder op wasgoed- en linnenmarkt in de gezondheidszorg