Jaarlijks worden zorgaanbieders van medisch specialistische zorg gevraagd verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening die vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Zo ook de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen.


Voor het verkrijgen van inzicht in het wel of niet behalen van verscheidene SONCOS-volumenormen in 2022, om goede oncologische zorg te bieden, hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld. Een uitgebreide analyse van de kwaliteitsgegevens per aandoening is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg. De komende weken zullen alle beschikbare gegevens per aandoening 2022 worden toegevoegd. De factsheet is hier te downloaden.