Jaarlijks worden zorgaanbieders van medisch specialistische zorg gevraagd verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening die vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld aan te leveren bij het Zorginstituut Nederland. Zo ook de indicatorenset Oncologie gebaseerd op het SONCOS-normeringsrapport, waarin de oncologische normen zijn opgenomen. Voor het verkrijgen van inzicht in het wel of niet behalen van verscheidene SONCOS-volumenormen in 2023, om goede oncologische zorg te bieden, hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld.

Bij de 20 in kaart gebrachte SONCOS-volumenormen voldoet 11% van de ziekenhuizen niet aan de gestelde norm in 2023.