De kosten voor farmaceutische hulp, ofwel extramurale geneesmiddelen, bedragen circa 10% van de totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Om de kosten van extramurale geneesmiddelen te beheersen hanteren zorgverzekeraars diverse kostenbeheersingsmaatregelen, zoals het voeren van een zogenoemd preferentiebeleid.

Er zijn steeds minder zorgverzekeraars die geen preferentiebeleid voeren.


Sinds 2024 voeren ook DSW en ONVZ een eigen preferentiebeleid en is EUCARE de enige zorgverzekeraar zonder preferentiebeleid. Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars heeft tot grote prijsverlagingen geleid. De relatief lage geneesmiddelenprijzen in vergelijking met andere landen is echter ook één van de oorzaken dat de afgelopen jaren steeds vaker sprake is van medicijntekorten. In een factsheet gaan Kompas in Zorg en BS Health Consultancy in op het preferentiebeleid van de verschillende zorgverzekeraars.