De kosten van geneesmiddelen zijn de afgelopen jaren met gemiddeld circa 3% gestegen.


De stijging wordt met name veroorzaakt door de groeiende uitgaven aan intramurale geneesmiddelen (add-ons). De totale uitgaven aan extramurale geneesmiddelen (betreffende zowel de vergoeding voor de geneesmiddelen als de dienstverlening van de apotheken) zijn tussen 2017 en 2021 met slechts gemiddeld 1% per jaar gestegen. Om de kosten van extramurale geneesmiddelen te beheersen hanteren verschillende zorgverzekeraars diverse kostenbeheersingsmaatregelen zoals het voeren van een zogenoemd preferentiebeleid. Dit voorkeursbeleid is sinds 2005 ingevoerd en heeft tot grote prijsverlagingen geleid. De relatief lage geneesmiddelenprijzen in vergelijking met andere landen is echter ook één van de oorzaken dat de afgelopen jaren steeds vaker sprake is van medicijntekorten.

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben een factsheet opgesteld waarin wordt ingegaan op het preferentiebeleid van de verschillende zorgverzekeraars en welk aandeel van de aangewezen geneesmiddelen een generiek geneesmiddelenbedrijf als voorkeursleverancier heeft en welk deel een innovatief geneesmiddelenbedrijf, die oorspronkelijk het patent op het geneesmiddel had. De factsheet is hier te downloaden.