De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2023 aangeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2024.

In de voorgaande factsheet bleek dat medio november 2023 slechts circa 33% van de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen te zijn afgerond met een contract.


Voor het verkrijgen van inzicht of de zorgcontractering in andere subsectoren dan de ziekenhuiszorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorggroepen sneller gaat hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld.