Indicatoren die iets zeggen over de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zijn: het percentage patiënten dat een gerealiseerde verpleegduur had die minimaal 50% hoger ligt dan verwacht en de ratio werkelijk versus verwacht aantal heropnamen. Dit zijn indicatoren waar bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ook naar kijkt.


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben een factsheet opgesteld waarin wordt ingegaan op de scores over 2022 per ziekenhuis van deze twee indicatoren en de ontwikkeling ten opzichte van 2021. Bij alle subcategorieën (UMC, topklinisch en perifeer) is de gemiddelde score van de indicator Onverwacht Lange Opnameduur gestegen. Het gemiddelde percentage Onverwacht Lange Opnameduur onder alle Nederlandse ziekenhuizen is gestegen van 15,2% in 2021 naar 15,8% in 2022. Bij de indicator Heropnamenratio (waarbij het werkelijke aantal heropnamen wordt gedeeld door het verwachte aantal heropnamen) geldt ook dat voor alle subcategorieën de gemiddelde ratio’s zijn gestegen. De gemiddelde Heropnamenratio onder alle Nederlandse ziekenhuizen is gestegen van 92 in 2021 naar 99 in 2022. Een uitgebreide analyse van de algemene kwaliteitsgegevens per ziekenhuis is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg. De factsheet is hier te downloaden.