Bij alle zorgverzekeraars was in 2022 sprake van een negatief resultaat en is het eigen vermogen gedaald.


De oorzaak hiervan was met name negatieve niet-technische resultaten van gemiddeld 37 euro per verzekerde. Daarnaast was het technisch resultaat, van gemiddeld 2 euro per verzekerde, in 2022 niet hoog en bij sommige zorgverzekeraars zelfs negatief. Ondanks dat de stijging van de premies en bijdragen gemiddeld circa 5,1% bedroeg. Het technisch resultaat in 2022 is wel verbeterd ten opzichte van 2021. Voor het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsmatige performance van de zorgverzekeraars over 2022 hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld. De factsheet is hier te downloaden.