Bij bijna alle zorgverzekeraars was in 2023 sprake van een positief resultaat en is het eigen vermogen gestegen.


Dit komt vooral door positieve opbrengsten uit beleggingen. De niet-technische resultaten bedroegen in 2023 gemiddeld 32 euro per verzekerde. Ook het technisch resultaat is bij de meeste zorgverzekeraars verbeterd ten opzichte van 2022 en positief, met gemiddeld 38 euro per verzekerde in 2023. Met name veroorzaakt door overige opbrengsten en vergoedingen. De premies en bedragen en de zorgkosten zijn in 2023 met circa 7% gestegen ten opzichte van 2022. Voor het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsmatige performance van de zorgverzekeraars over 2023 hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld.