Zorgverzekeraars maken jaarlijks met ziekenhuizen afspraken over de kwaliteit, de hoeveelheid en prijs van de zorg. Wanneer contractafspraken worden gemaakt over het maximale bedrag waarvoor het ziekenhuis behandelingen kan uitvoeren wordt gesproken over een omzetplafond.

Wanneer het ziekenhuis meer zorg levert dan in het contract is afgesproken en geen extra omzetafspraken worden gemaakt, kan het voorkomen dat het ziekenhuis de rest van het jaar geen nieuwe verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar meer kan behandelen.


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy geven in een factsheet enerzijds inzicht in welke ziekenhuizen met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ een omzetplafond hebben afgesproken voor 2023 en anderzijds welke zorgverzekeraar(s) het grootste marktaandeel heeft in het betreffende ziekenhuis. Een uitgebreidere analyse van de contractering van de ziekenhuizen door de zorgverzekeraars is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg.