De totale zorgkosten die ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen zijn de afgelopen vijf jaar met circa 18% gestegen


De kosten voor het geneesmiddelengebruik zijn relatief minder hard gestegen. De kosten voor extramurale geneesmiddelen zijn tussen 2018 en 2022 met 13% gestegen en de kosten voor intramurale geneesmiddelen (add-ons) met 16%. Voor het verkrijgen van inzicht in het geneesmiddelengebruik in de periode 2018 tot en met 2022 hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld.