Jaarlijks worden verschillende kwaliteitsindicatoren over programmatische ketenzorg op basis van gegevens van zorggroepen verzameld en gepubliceerd door de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen.

In oktober zijn de scores op de kwaliteitsindicatoren over het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 over het jaar 2022 toegevoegd in de online informatie- en analysetool Kompas in Zorg.

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben een factsheet opgesteld waarin de prevalentie van diabetes, COPD en hart en vaatziekten (HVZ) per zorggroep in 2022 inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast wordt ingegaan op de diabetes kwaliteitsindicatoren op het gebied van lipidenprofiel over 2022.