Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ontwikkeling van het aantal uitgevoerde CT-onderzoeken en het aantal uitgevoerde MRI-onderzoeken per ziekenhuis.


In het jaar 2020 (het eerste jaar waarbij de coronapandemie een belangrijke rol speelde) was de productie van CT-onderzoeken per saldo met 1% toegenomen ten opzichte van 2019. Bij de MRI-onderzoeken nam de productie in 2020 wel duidelijk af ten opzichte van 2019, met circa 10%. In 2021 nam de productie van zowel de CT-onderzoeken als de MRI-onderzoeken weer toe, met respectievelijk 11% en 10% ten opzichte van 2020. In 2022 is de productie van CT-onderzoeken daarentegen weer ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2021 (groei van 0,4%) en is de productie van MRI-onderzoeken zelfs licht gedaald met 1,6% ten opzichte van 2021.