Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel om hiermee risicoselectie tegen te gaan. Alle zorgverzekeraars krijgen uit het Zorgverzekeringsfonds een financiële bijdrage, die de vereveningsbijdrage wordt genoemd. Ongeveer de helft van de inkomsten van een zorgverzekeraar komt uit het Zorgverzekeringsfonds/risicovereveningssysteem. De andere helft komt uit de nominale premies van de basis- en aanvullende verzekering en het eigen risico van de verzekerden.

Alle zorgverzekeraars krijgen uit het Zorgverzekeringsfonds een financiële bijdrage, die de vereveningsbijdrage wordt genoemd.


De vereveningsbijdrage die de zorgverzekeraar vooraf (ex ante) uit het Zorgverzekeringsfonds ontvangt, wordt berekend aan de hand van verschillende kenmerken van de verzekerdenpopulatie. Voorbeelden van vereveningscriteria naast leeftijd en geslacht zijn, de Farmacie Kosten Groepen (FKG) en de Diagnose Kosten Groepen (DKG). De vereveningscriteria met de daaraan gekoppelde bedragen beïnvloeden het handelen van zorgverzekeraars. Voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende FKG’s en DKG’s die zijn opgenomen in het risicovereveningssysteem, alsook de hieraan gekoppelde bedragen die zorgverzekeraars vooraf ontvangen per verzekerde(njaar) die de betreffende geneesmiddelen en/of ziekenhuiszorg heeft gebruikt, is door Kompas in Zorg en BS Health Consultancy een factsheet opgesteld.