Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaren verder toe.

Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal in de periode 2023-2030 het aantal mensen met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten in Nederland met gemiddeld 11 tot 14% toenemen.


Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaren verder toe. Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal in de periode 2023-2030 het aantal mensen met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten in Nederland met gemiddeld 11 tot 14% toenemen. Binnen Nederland is er naar regio echter wel diversiteit in de verwachte mate van groei van deze chronische aandoeningen. Veruit de meeste huisartsen zijn in Nederland aangesloten bij een zorggroep. Zorggroepen bieden volgens een eigen vastgesteld programma zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Het regionale werkgebied van de verschillende zorggroepen kennen ook een diversiteit in de verwachte mate van groei van de chronische aandoeningen diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben een factsheet opgesteld waarin inzicht wordt gegeven in de verschillen in verwachte ontwikkeling van het aantal patiënten met deze chronische aandoeningen op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen. De factsheet is hier te downloaden.