Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ziekenhuisopnamen per diagnose(groep) in de periode 2020-2022. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt naar type ziekenhuis, te weten perifere ziekenhuizen, topklinisch ziekenhuizen en Universitair Medische Centra.


Ziekten van hart en vaatstelsel, letsel en vergiftiging, ziekten van spijsverteringsstelsel, nieuwvormingen en complicaties rond zwangerschap, bevalling en kraambed zijn samen verantwoordelijk voor circa 60% van de ziekenhuisopnamen in Nederland. Er is verschil in het aandeel ziekenhuisopnamen per diagnosegroep tussen de verschillende type ziekenhuizen. UMC’s hebben een relatief groot aandeel ziekenhuisopnamen in de diagnosegroep nieuwvormingen, topklinische ziekenhuizen op het gebied van hart en vaatstelsel en perifere ziekenhuizen hebben relatief veel opnamen op het gebied van complicaties rond zwangerschap, bevalling en kraambed en ziekten van botten, spieren en bindweefsel. Ook binnen een diagnosegroep zijn duidelijke verschillen zichtbaar.