Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te benoemen.


Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te benoemen. Kompas in Zorg heeft op een poster het totaal overzicht weergegeven van de marktaandelen van de ziekenhuizen naar opnamen per diagnosegroep (nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel, ziekte van zenuwstelsel en zintuigen etc.). Behalve het aandeel van het ziekenhuis in de diagnosegroep wordt ook aangegeven wat de positie van het ziekenhuis is ten opzichte van het totaal van opnamen in Nederland.