Veranderingen in de zorg noodzaken organisaties tot handelen en veranderen. Ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden.

(Mogelijke) nieuwe spelregels maken een andere strategie noodzakelijk, maar de vraag is hoe de komende zorgmarkt er uit zal zien.


Een vraag die niet zo te beantwoorden is. In een white paper beschrijven Kompas in Zorg & BS Health Consultancy hoe scenarioplanning organisaties in de zorg kan ondersteunen bij het anticiperen op de toekomst en het bepalen van een toekomst vaste strategie.