Zorginkoop is voor zorgverzekeraars een kritische succesfactor om in de zorgverzekeringsmarkt een concurrerende zorgpremie neer te kunnen zetten.

Gemiddeld wordt circa 97% van de ontvangen premies en bijdragen van een zorgverzekeraar uitgegeven aan uitkeringen van ziektekosten (schadelast). De kosten voor de medisch specialistische zorg vormen met circa 50% veruit het grootste aandeel in de schadelast. Alle inkopende zorgverzekeraars sturen bij de onderhandelingen met ziekenhuizen sterk op de kosten/prijs. De ene zorgverzekeraar met meer succes dan de andere. De mate van sturing per individuele zorgverzekeraar is uiteraard ook afhankelijk van het inkoopbeleid en het marktaandeel in het betreffende ziekenhuis.

De prijzen zijn in Nederland de laatste tijd sterk gestegen. In 2021 bedroeg de Consumentenprijsindex (CPI, % verandering t.o.v. een jaar eerder) nog 2,7%, maar in 2022 was de inflatie/CPI gestegen tot 10%. Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben onderzocht in welke mate de prijzen van de ziekenhuisbehandelingen zijn gestegen in de afgelopen jaren en hebben dit inzichtelijk gemaakt in een factsheet.