In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er regionale verschillen zichtbaar in het gebruik van ziekenhuiszorg. Dit kan soms gedeeltelijk worden verklaard door demografische kenmerken. Praktijkvariatie geeft verschillen aan in de frequentie waarmee en/of de wijze waarop zorg wordt geboden aan patiƫnten met vergelijkbare gezondheidsproblemen.

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy geven in een factsheet inzicht in het gebruik van ziekenhuiszorg naar diagnose per regio.


In de getoonde landkaarten is gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw per geslacht naar regio zodat een vergelijkbaarder regionaal beeld ontstaat. Een uitgebreidere analyse van het ziekenhuisgebruik naar regio voor meer dan 150 diagnose(groepen) is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg. De factsheet is hier te downloaden.