Factsheet Kwaliteitsindicatoren ketenzorg 2022

03 nov 2023


Jaarlijks worden verschillende kwaliteitsindicatoren over programmatische ketenzorg op basis van gegevens van zorggroepen verzameld en gepubliceerd door de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen. In oktober zijn de scores op de kwaliteitsindicatoren over het zorgprogramma diabetes mellitus type 2 over het jaar 2022 toegevoegd in de online informatie- en analysetool Kompas in Zorg. Kompas in…

Lees meer →

Factsheet Ontwikkeling prijsniveau ziekenhuisbehandelingen 2020-2023

12 okt 2023


Zorginkoop is voor zorgverzekeraars een kritische succesfactor om in de zorgverzekeringsmarkt een concurrerende zorgpremie neer te kunnen zetten. Gemiddeld wordt circa 97% van de ontvangen…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance categorale ziekenhuizen en zbc’s 2022

28 sep 2023


Voor het verkrijgen van inzicht in de (ontwikkeling van de) bedrijfsopbrengsten van de categorale ziekenhuizen en zbc’s hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy…

Lees meer →

Factsheet Ziekenhuisopname naar diagnose per regio

14 sep 2023


In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er regionale verschillen zichtbaar in het gebruik van ziekenhuiszorg. Dit kan soms gedeeltelijk worden verklaard door demografische kenmerken. Praktijkvariatie geeft…

Lees meer →

Factsheet Contractrelatie ziekenhuizen met zorgverzekeraars 2023

01 sep 2023


Zorgverzekeraars maken jaarlijks met ziekenhuizen afspraken over de kwaliteit, de hoeveelheid en prijs van de zorg. Wanneer contractafspraken worden gemaakt over het maximale bedrag waarvoor…

Lees meer →

Factsheet Algemene kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2022

18 aug 2023


Indicatoren die iets zeggen over de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zijn: het percentage patiënten dat een gerealiseerde verpleegduur had die minimaal 50% hoger ligt…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance GGZ-aanbieders 2022

28 jul 2023


Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van GGZ-aanbieders (met een omzet van € 20 miljoen en meer), die grotendeels worden gefinancierd vanuit…

Lees meer →

Factsheet Medisch specialistische revalidatiecentra 2022

07 jul 2023


Medisch specialistische revalidatiecentra dienen naast hun jaarrekening waarin ze hun financiële prestaties aangeven, ook ieder jaar verscheidene prestatie-indicatoren op het gebied van kwaliteit/doelmatigheid, patiënttevredenheid en…

Lees meer →