Poster marktaandelen opnamen naar diagnosegroepen per ziekenhuis 2020-2022

04 apr 2024


Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te benoemen. Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te benoemen. Kompas in Zorg heeft op een poster het totaal overzicht weergegeven van de marktaandelen van de ziekenhuizen naar opnamen per diagnosegroep (nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van…

Lees meer →

Factsheet Ziekenhuisopnamen per diagnose 2020-2022

15 mrt 2024


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ziekenhuisopnamen per diagnose(groep) in de periode 2020-2022. Hierbij wordt ook onderscheid…

Lees meer →

Factsheet Productie beeldvormende verrichtingen ziekenhuizen 2022

01 mrt 2024


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ontwikkeling van het aantal uitgevoerde CT-onderzoeken en het aantal uitgevoerde MRI-onderzoeken…

Lees meer →

Van Silicon Healthvalley tot Kangoeroezorg: Onderzoek naar de toekomstscenario’s in de Nederlandse zorgmarkt

09 feb 2024


Veranderingen in de zorg noodzaken organisaties tot handelen en veranderen. Ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden. (Mogelijke) nieuwe spelregels maken…

Lees meer →

Factsheet Preferentiebeleid zorgverzekeraars 2024

26 jan 2024


De kosten voor farmaceutische hulp, ofwel extramurale geneesmiddelen, bedragen circa 10% van de totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Om de kosten van extramurale geneesmiddelen te beheersen hanteren…

Lees meer →

Factsheet Geneesmiddelengebruik van 2018 tot en met 2022

12 jan 2024


De totale zorgkosten die ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen zijn de afgelopen vijf jaar met circa 18% gestegen De kosten voor het geneesmiddelengebruik…

Lees meer →

Factsheet Wachttijden ziekenhuizen

15 dec 2023


De wachttijden in de ziekenhuizen namen door de coronapandemie tussen 2020 en 2022 sterk toe voor operaties en polikliniekbezoeken voor verscheidene specialismen. Vooral de wachttijden…

Lees meer →

Contractering zorginkoop zorgverzekeraars 2024

10 dec 2023


De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2023 aangeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2024. In de voorgaande factsheet bleek…

Lees meer →