Factsheet Bedrijfsmatige performance zorgverzekeraars 2023

17 mei 2024


Bij bijna alle zorgverzekeraars was in 2023 sprake van een positief resultaat en is het eigen vermogen gestegen. Dit komt vooral door positieve opbrengsten uit beleggingen. De niet-technische resultaten bedroegen in 2023 gemiddeld 32 euro per verzekerde. Ook het technisch resultaat is bij de meeste zorgverzekeraars verbeterd ten opzichte van 2022 en positief, met gemiddeld…

Lees meer →

Factsheet Risicoverevening 2024

19 apr 2024


Risicoverevening houdt in dat zorgverzekeraars financieel worden gecompenseerd voor verzekerden met een ongunstig risicoprofiel om hiermee risicoselectie tegen te gaan. Alle zorgverzekeraars krijgen uit het…

Lees meer →

Poster marktaandelen opnamen naar diagnosegroepen per ziekenhuis 2020-2022

04 apr 2024


Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te benoemen. Ziekenhuizen worden steeds vaker uitgedaagd om hun speerpunten te kiezen en te…

Lees meer →

Factsheet Ziekenhuisopnamen per diagnose 2020-2022

15 mrt 2024


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ziekenhuisopnamen per diagnose(groep) in de periode 2020-2022. Hierbij wordt ook onderscheid…

Lees meer →

Factsheet Productie beeldvormende verrichtingen ziekenhuizen 2022

01 mrt 2024


Kompas in Zorg en BS Health Consultancy gaan in een factsheet in op de ontwikkeling van het aantal uitgevoerde CT-onderzoeken en het aantal uitgevoerde MRI-onderzoeken…

Lees meer →

Van Silicon Healthvalley tot Kangoeroezorg: Onderzoek naar de toekomstscenario’s in de Nederlandse zorgmarkt

09 feb 2024


Veranderingen in de zorg noodzaken organisaties tot handelen en veranderen. Ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden. (Mogelijke) nieuwe spelregels maken…

Lees meer →

Factsheet Preferentiebeleid zorgverzekeraars 2024

26 jan 2024


De kosten voor farmaceutische hulp, ofwel extramurale geneesmiddelen, bedragen circa 10% van de totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Om de kosten van extramurale geneesmiddelen te beheersen hanteren…

Lees meer →

Factsheet Geneesmiddelengebruik van 2018 tot en met 2022

12 jan 2024


De totale zorgkosten die ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen zijn de afgelopen vijf jaar met circa 18% gestegen De kosten voor het geneesmiddelengebruik…

Lees meer →