Factsheet Preferentiebeleid zorgverzekeraars 2024

26 jan 2024


De kosten voor farmaceutische hulp, ofwel extramurale geneesmiddelen, bedragen circa 10% van de totale zorgkosten Zorgverzekeringswet. Om de kosten van extramurale geneesmiddelen te beheersen hanteren…

Lees meer →

Factsheet Geneesmiddelengebruik van 2018 tot en met 2022

12 jan 2024


De totale zorgkosten die ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen zijn de afgelopen vijf jaar met circa 18% gestegen De kosten voor het geneesmiddelengebruik…

Lees meer →

Factsheet Wachttijden ziekenhuizen

15 dec 2023


De wachttijden in de ziekenhuizen namen door de coronapandemie tussen 2020 en 2022 sterk toe voor operaties en polikliniekbezoeken voor verscheidene specialismen. Vooral de wachttijden…

Lees meer →

Contractering zorginkoop zorgverzekeraars 2024

10 dec 2023


De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2023 aangeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2024. In de voorgaande factsheet bleek…

Lees meer →

Factsheet Kwaliteitsindicatoren ketenzorg 2022

03 nov 2023


Jaarlijks worden verschillende kwaliteitsindicatoren over programmatische ketenzorg op basis van gegevens van zorggroepen verzameld en gepubliceerd door de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg InEen. In…

Lees meer →

Factsheet Ontwikkeling prijsniveau ziekenhuisbehandelingen 2020-2023

12 okt 2023


Zorginkoop is voor zorgverzekeraars een kritische succesfactor om in de zorgverzekeringsmarkt een concurrerende zorgpremie neer te kunnen zetten. Gemiddeld wordt circa 97% van de ontvangen…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance categorale ziekenhuizen en zbc’s 2022

28 sep 2023


Voor het verkrijgen van inzicht in de (ontwikkeling van de) bedrijfsopbrengsten van de categorale ziekenhuizen en zbc’s hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy…

Lees meer →

Factsheet Ziekenhuisopname naar diagnose per regio

14 sep 2023


In de Nederlandse gezondheidszorg zijn er regionale verschillen zichtbaar in het gebruik van ziekenhuiszorg. Dit kan soms gedeeltelijk worden verklaard door demografische kenmerken. Praktijkvariatie geeft…

Lees meer →