Factsheet Contractrelatie ziekenhuizen met zorgverzekeraars 2023

01 sep 2023


Zorgverzekeraars maken jaarlijks met ziekenhuizen afspraken over de kwaliteit, de hoeveelheid en prijs van de zorg. Wanneer contractafspraken worden gemaakt over het maximale bedrag waarvoor…

Lees meer →

Factsheet Algemene kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen 2022

18 aug 2023


Indicatoren die iets zeggen over de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zijn: het percentage patiënten dat een gerealiseerde verpleegduur had die minimaal 50% hoger ligt…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance GGZ-aanbieders 2022

28 jul 2023


Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van GGZ-aanbieders (met een omzet van € 20 miljoen en meer), die grotendeels worden gefinancierd vanuit…

Lees meer →

Factsheet Medisch specialistische revalidatiecentra 2022

07 jul 2023


Medisch specialistische revalidatiecentra dienen naast hun jaarrekening waarin ze hun financiële prestaties aangeven, ook ieder jaar verscheidene prestatie-indicatoren op het gebied van kwaliteit/doelmatigheid, patiënttevredenheid en…

Lees meer →

Factsheet Kwaliteitsindicatoren per aandoening medisch specialistische zorg 2022

16 jun 2023


Jaarlijks worden zorgaanbieders van medisch specialistische zorg gevraagd verscheidene volume- en kwaliteitsgegevens per aandoening die vanuit diverse wetenschappelijke verenigingen zijn opgesteld aan te leveren bij…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance ziekenhuizen 2022

02 jun 2023


Als uiterste aanleverdatum voor het openbaar maken van de jaarverantwoordingsstukken 2022 bij het Ministerie van VWS voor ziekenhuizen geldt 1 juni 2023. Anno 1 juni…

Lees meer →

Factsheet Bedrijfsmatige performance zorgverzekeraars 2022

12 mei 2023


Bij alle zorgverzekeraars was in 2022 sprake van een negatief resultaat en is het eigen vermogen gedaald. De oorzaak hiervan was met name negatieve niet-technische…

Lees meer →

Factsheet Verwachte groei patiënten met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten per werkgebied zorggroepen

28 apr 2023


Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische aandoening de komende jaren verder toe. Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal…

Lees meer →